Energioptimering: Greve Kommune sparer penge og hjælper klimaet

Foto: Greve Kommune.
dato

Greve Kommune fortsætter sin indsats for at være en bæredygtig og klimavenlig kommune ved at implementere nye energiprojekter.

På et nyligt byrådsmøde blev det besluttet at skifte til LED-belysning og forbedre varmeudnyttelsen i udvalgte kommunale bygninger. Dette inkluderer skoler, plejecentre og idrætsfaciliteter, hvor gamle lysstofrør vil blive erstattet med LED-lys, og varmeanlæggene vil blive optimeret til bedre at udnytte varmen, når bygningerne ikke er i brug.

Greve Byråd har afsat 23 millioner kroner til energibesparelser frem til 2026, hvilket forventes at resultere i en årlig besparelse på lidt over tre millioner kroner.


https://greve.dk/nyheder/2024/energioptimering-greve-kommune-sparer-penge-og-hjaelper-klimaet
Kilde: Greve Kommune