Engageret medarbejdere til kontrol og sagsbehandling på afgiftsområdet hos Skattestyrelsen i Næstved og Høje Taastrup

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du en uddannelsesmæssig baggrund indenfor økonomi, revision, finans, regnskab, professionsbachelor eller uddannet inden for Skatteforvaltningen – og kunne du tænke dig varierende arbejdsdage, med kontrolbesøg i virksomheder og sagsbehandling af afgiftssager? Så er det dig, vi mangler som kontrolmedarbejder i enheden Afgifter 5 i Næstved eller Afgifter 4 i Høje Taastrup.

Alsidige opgaver og teamwork med dygtige kollegaer
Som medarbejder hos os vil du komme til bl.a. at arbejde med et af vores store fokusområder; den Illegale/ulovlige handel med varer, hvor virksomhederne ikke har betalt de afgifter de skal. Du vil blive tilknyttet et projekt, som arbejder med kontrol og sagsbehandling af illegalt importerede afgiftspligtige varer på tværs af Danmark og ved grænsen. Du vil også ad hoc kunne hjælpe i andre projekter som vi arbejder i.

Din arbejdstid vil derfor være kombineret af dage på kontoret og dage med udkørende kontroller i virksomhederne, hvor det i begrænset omfang vil kunne ske udenfor normal arbejdstid. I perioder vil du desuden skulle samarbejde tæt med eksterne samarbejdspartnere, som fx politi og Fødevarestyrelsen.

I dit arbejde som kontrolmedarbejder, vil du ofte stå overfor udfordrende og komplekse sager. Det er derfor vigtigt, at du kan kommunikere klart og letforståeligt i dine skriftlige afgørelser, såvel som i dit møde med virksomheder og borgere, når du er på kontrol. Ved udkørende kontrol i virksomhederne arbejder du altid i et team på mindst to medarbejdere.

Trivsel og udvikling i Afgifter
Som medarbejder i Afgifter, vil du blive del af en afdeling, der sætter stort fokus på trivsel, samarbejde og faglighed. Vi tilbyder blandt andet vores medarbejdere en høj grad af fleksibilitet, med meget medansvar i forhold til planlægning og løsning af opgaverne.

Da arbejdet i Afgifter er organiseret i projekter, som arbejder forskelligt med de mange typer af Afgifter, vil du over tid få mulighed for at indgå i andre projekter og arbejde med nye afgiftsområder og virksomhedstyper.

I Afgifter har vi desuden snitflader ud mod mange andre afdelinger i Skatteforvaltningen, mens vi har samarbejde med eksterne brancher og andre styrelser. Du vil derfor få rig mulighed for at opbygge et solidt netværk i forbindelse med dit arbejde i afdelingen.

Engageret kontrolmedarbejder med faglig erfaring
Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, f.eks. SKATs fuldmægtig uddannelse, skatterevisor, anden relevant intern uddannelse i Skatteforvaltningen, anden revisionsmæssig uddannelse eller lignende uddannelse på bachelor eller diplom niveau.

Alternativt kan du have opnået tilsvarende faglighed, kvalifikationer og kompetencer gennem din erhvervserfaring. Det er en fordel med et godt kendskab til sagsbehandling, skatte-, afgifts- og momsret samt forvaltningsret, men skulle du mangle viden inden for nogle af de nævnte områder, vil du blive oplært af kompetente kollegaer.

For at få succes i jobbet er det vigtigt at:

  • Du træffer faglige beslutninger på et gennemarbejdet grundlag
  • Du arbejder struktureret med dine opgaver
  • Du er ikke bange for at bede om hjælp, når du har brug for det.
  • Du kan bevare overblikket i stressede situationer og i sager med lange forløb eller korte frister
  • Du trives i et miljø, hvor gode samarbejdsevner og vidensdeling vægtes højt.
  • Du har en professionel adfærd i mødet med virksomheder og deres rådgivere
  • Du har lyst til at fordybe dig i afgiftsområdet og bidrage til opfyldelse af projektmålene
Om Afgifter
I afdelingen Afgifter i Skattestyrelsen, har vi ansvar for at kontrollere, at danske virksomheder betaler den afgift de skal, hverken mere eller mindre. Vi arbejder med 75 forskellige afgifter på 35 lovområder, med en indtægt til statskassen på 85 mia. kr. Der er afgifter på bl.a. spiritus, chokolade, tobak, nikotinprodukter mv. Vi løfter en stor og spændende opgave, der har stor offentlig interesse og er under konstant forandring – og den vil vi gerne løse sammen med dig.

I Afgifter beskæftiger vi ca. 150 medarbejdere fordelt på 7 enheder i Danmark. Vi arbejder med en bred opgaveportefølje, idet enhederne samarbejder i projekter med fokus på kontrol, vejledning mv. inden for miljø- og energiafgifter, illegal indførsel af afgiftspligtige varer, varebaserede afgifter og tinglysningsafgiften. Afgifter besøger alle former for virksomheder - selvstændige erhvervsdrivende og selskaber, såvel de største som de mindste virksomheder.

Vores arbejde har stor samfundsmæssig betydning. Vi tilpasser derfor løbende vores opgaver, så vi kan imødekomme de krav, vi står overfor.

Du ansættes i Afgifter 5 i Næstved, hvor vi er 20 gode kollegaer og en leder, eller i Afgifter 4, hvor vi er 23 gode kollegaer og en leder. Vi har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og erfaringer. Fælles for os er, at vi brænder for at gå i dybden med kontrol og sagsbehandling på afgiftsområdet.

Kontakt og ansættelsesvilkår
Beskriv kort og præcist dine bevæggrunde for at søge stillingen, og hvorfor din profil matcher det vi søger. Har du gode anbefalinger eller eksamensbeviser, er du også velkommen til at sende dem med som bilag.

Du skal bruge linket ”Søg stillingen” senest onsdag d. 21. juni 2023. Samtaler vil blive holdt umiddelbart herefter.

Vi indhenter straffeattest og referencer i forbindelse med ansættelsesforløbet. Tiltrædelse er 1. september 2023 eller efter aftale.

Dit arbejdssted vil være Toldbuen 1, 4700 Næstved, eller Helgeshøj Allé 9, 2630 Taastrup.

Du er velkommen til at kontakte funktionsleder Taus P. Helleskov, telefon 72 37 66 59 (Næstved) eller funktionsleder Niels Fischer, telefon 72 38 91 79 (Høje Taastrup), hvis du har spørgsmål til stillingen.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Ansættelsesområdet vil være i Skatteministeriet med tilhørende institutioner.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Greve Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Skatteforvaltningen, Høje-Taastrup, Helgeshøj Allé 9, Helgeshøj Alle 9, 2630 Taastrup

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 21-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=169776&DepartmentId=9408&MediaId=2872&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5848046

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet