Stigende interesse for at leve klimavenligt

Foto: Greve Kommune.

Greve Kommune er godt på vej mod en grønnere hverdag, ifølge den første afrapportering om kommunens klimahandlingsplan.

Planen, der blev vedtaget i maj, har som mål at reducere CO2-udledningen med 49% i 2025 og 75% i 2030. Formand for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Hans-Jørgen Kirstein, er tilfreds med fremskridtene, herunder udbredelsen af fjernvarme og borgernes deltagelse i klimavenlige arrangementer.

Kommunen har også introduceret en grøn fællesskabspris til foreninger, der arbejder klimaneutralt.

I det kommende år vil fokus være på at fremme en klimavenlig hverdag, herunder at gøre det mere attraktivt at cykle eller samkøre, samt at reducere energiforbruget i hjem og kommunale bygninger.


https://greve.dk/nyheder/2023/stigende-interesse-for-at-leve-klimavenligt
Kilde: Greve Kommune